Naprawa urządzeń podlegających UDT

Nasza firma posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego – Decyzja UC-27-75-N/5-08 do naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych.

Wykonywaliśmy m.in naprawy tanków fermentacyjnych w zakładach farmaceutycznych, naprawy zbiorników na wodę oraz rurociągów przesyłowych.

Wykonujemy dokumentację legalizującą urządzenia dla UDT.